AVIS LEGAL

 

Aquest lloc web i el domini www.misabogados.es corresponen a MIS ABOGADOS, amb domicili al carrer Rosselló 335-337, entl. 2ª, 08010, Barcelona, telèfon 93 458 66 31 i amb correu electrònic info@misabogados.es

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, la qual cosa implica que l’utilitzarà d’acord amb el present avís legal i les Condicions Particulars de certs serveis, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums. MIS ABOGADOS es reserva dret a modificar el contingut d’aquest avís legal, per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web i els continguts inclosos en aquest (articles, textos, imatges, software, etc.) estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual. MIS ABOGADOS presenta els continguts que figuren en aquest lloc web amb les finalitats d’informar i fer publicitat de les seves activitats i productes editorials. Per tant, es prohibeix expressament la seva reproducció, còpia, modificació, distribució o transformació per a altres finalitats sense l’expressa autorització per escrit d’MIS ABOGADOS. MIS ABOGADOS es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

Tot i els esforços per dur a terme la seva exactitud i actualització, la informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta. Conseqüentment, MIS ABOGADOS no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització. MIS ABOGADOS no tindrà cap obligació davant els usuaris que sol·licitin serveis fins que aquests no rebin la confirmació expressa d’haver estat acceptada la seva sol·licitud. MIS ABOGADOS no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els
sistemes informàtics de l’usuari.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i MIS ABOGADOS es regiran per la legislació espanyola. Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i MIS ABOGADOS, ambdós se sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona, renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone